HƯỚNG DẪN TRỮ SỮA MẸ Nguồn: CDC – USA

1. Ở nhiệt độ phòng: 25oC: 6-8 giờ. Các mẹ lưu ý, về mùa hè, nhiệt độ phòng tăng cao nên cần giảm thời gian trữ sữa xuống thấp nhất (tầm 3 giờ).

2. Trữ trong túi đá khô: (đảm bảo đá tiếp xúc trực tiếp với chai sữa – Nhiệt độ từ -15oC đến -4oC): 24 giờ.
Trường hợp này thường được áp dụng để mang sữa về nhà khi mẹ đi làm xa, mẹ vắt và trữ sữa tại nơi làm việc.
3. Tủ lạnh/ tủ mát: (Ở 4 oC): 5 ngày
4. Tủ đông: – Model cũ: Ngăn đông và ngăn mát cùng một cửa (-15oC): 2 tuần – Model mới: Ngăn đông có cửa riêng (-18 oC): 3-6 tháng
– Âm sâu (-20 oC): 6-12 tháng
Lưu ý: Nên đặt sữa vào sâu bên trong tủ, tránh để gần cửa, dễ bị thay đổi nhiệt độ khi mở ra mở vào, làm hỏng sữa.
.
.
.
.